121569627_4830616886963590_5777747542320

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस

Chirayu राष्ट्रीय अस्पताल र मेडिकल संस्थान प्रा। लिमिटेड

اور

ठेगाना

बासुन्धरा
काठमाडौं, नेपाल

اور

फोन

+ 977-1-5905888

+ 777777-१-9090 29 99 99

+ 777777-१-9090०२8888

+ 777777-१-99००765।

اور

اور

मोबाइल - २ H घण्टा उपलब्ध संख्या:

+ 977-9801138222

+ 977-9801138223

+ 977-9801138226

اور

اور

EMAIL

chirayunationalhहास@gmail.com

मार्केटिंग.chirayu@gmail.com

बुझाउनु भएकोमा धन्यवाद!