हाम्रो मिसन

"एक पहुँचयोग्य र सस्तो गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हो जहाँ व्यक्तिहरू उनीहरूको सबै स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकताहरूको लागि हामीलाई विश्वास गर्न सक्छन् र एक र सबैलाई उपलब्ध गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको मापदण्डको रूपमा विकसित हुन सक्छन्"।

हाम्रो दृष्टिकोण

"स्वास्थ्य देखभालको लागि सबैभन्दा विश्वसनीय साझेदारको रूपमा एक स्थिर र अनुपम अनुभव प्रदान गर्न हो।"